เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

"หากท่านต้องการดุนยาก็จงศึกษา หากต้องการอาคีเราะห์ก็จงศึกษา หากต้องการทั้งดุนยาและอาคีเราะก็จงศึกษา" ???????? เรียนฟรี ไม่มีค่าเทอม ต้องที่โรงเรียนอิสมาอีลียะห์มูลนิธิ ????????

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนาย ชาญณรงค์ หยังหลัง

กลุ่มบุคลากรฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์(088) 751-0864

อีเมลkruchan17@gmail.com

^