เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

"หากท่านต้องการดุนยาก็จงศึกษา หากต้องการอาคีเราะห์ก็จงศึกษา หากต้องการทั้งดุนยาและอาคีเราะก็จงศึกษา" ???????? เรียนฟรี ไม่มีค่าเทอม ต้องที่โรงเรียนอิสมาอีลียะห์มูลนิธิ ????????

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาว วาสนา ลูกหยี

กลุ่มบุคลากรฝ่ายทะเบียน

ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายทะเบียน

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์(090) 169-1635

อีเมลsuu.math@hotmail.com

^