เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

"หากท่านต้องการดุนยาก็จงศึกษา หากต้องการอาคีเราะห์ก็จงศึกษา หากต้องการทั้งดุนยาและอาคีเราะก็จงศึกษา" ???????? เรียนฟรี ไม่มีค่าเทอม ต้องที่โรงเรียนอิสมาอีลียะห์มูลนิธิ ????????

Download

pdf
กิจกรรมพี่แนะแนวน้อง ครั้งที่ 3.pdf
กิจกรรมพี่แนะแนวน้อง ครั้งที่ 3
pdf
sar ปีการศึกษา 2566.pdf
sar ปีการศึกษา 2566
pdf
ขนาดงานสื่อประชาสัมพันธ์ PR ISMA.pdf
ขนาดงานสื่อประชาสัมพันธ์ PR ISMA
pdf
เอกสารรับรอง.pdf
เอกสารรับรองการจัดตั้งโรงเรียน
png
โลโก้ฝ่ายโสต.png
โลโก้ฝ่ายโสต
png
ตราสัญลักษณ์โรงเรียนอิสมาอีลียะห์มูลนิธิ.png
ตราสัญลักษณ์โรงเรียนอิสมาอีลียะห์มูลนิธิ
pdf
โครงการพี่แนะแนวน้อง part 1 2566.pdf
โครงการพี่แนะแนวน้อง
pdf
วิธีการขอใช้บริการ E-mail Microsoft 365 ของโรงเรีย.pdf
“วิธีการขอใช้บริการ E-mail Microsoft 365 ของโรงเรียนอิสมาอีลียะห์มูลนิธิ”
csv
m.isma.ac.th.csv
.
pdf
SAR ปี 2565.pdf
SAR ปี 2565
1
^