โรงเรียนอิสมาอีลียะห์มูลนิธิ

ประกาศหยุดการเรียนการสอน ช่วง วันตรุษอีฎิ้ลอัดฮา

تقبل الله منا ومنكم
"ขอพระองค์อัลลอฮฺทรงตอบรับการงานที่ดีของพวกเราและพวกท่าน"
ตามประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี ให้วันตรุษอีฎิ้ลอัดฮา ฮ.ศ.1445 ตรงกับวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 นั้น 
ทางโรงเรียนจึงขอประกาศหยุดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2567 
 ในโอกาสนี้ขอพระองค์อัลลอฮ์จงดลบันดาล ให้คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครองทุกท่านได้ถูกตอบรับอามาลที่ได้ปฏิบัติ ได้รับทางนำที่ถูกต้อง ริสกีที่เพิ่มพูน และมีความสุขในวันอีดและตลอดไป...