โรงเรียนอิสมาอีลียะห์มูลนิธิ

ระบบพิมพ์เกียรติบัตรออนไลน์

ระบบสร้างและพิมพ์เกียรติบัตรออนไลน์ :: Online certificate creation and printing system

สามารถส่งข้อมูลเพื่อออกเกียรติบัตร ในระบบได้ที่ ลิ้ง หรือ QR Code ในภาพ

ส่งข้อมูล (ใช้ อีเมลล์ @g.isma.ac.th เท่านั้น) : 
https://forms.gle/5bp9LgWgHRv5roW16

หน้าเว็บไซต์ระบบ : 
https://cert.isma.ac.th/