โรงเรียนอิสมาอีลียะห์มูลนิธิ

วันที่ 04.05.2567 ผู้อำนวยการโรงเรียนอิสมาอีลียะห์มูลนิธิ คณะครูโรงเรียนศาสนศึกษา นำนักเรียนแผนการเรียน ฮาฟิซ-สามัญ เข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนAlhamdulillah
♥️___________________♥️
04.05.2567 ผู้อำนวยการโรงเรียนอิสมาอีลียะห์มูลนิธิ ร่วมกับทีมบริหาร คณะครูโรงเรียนศาสนศึกษา จ.ปัตตานี นำนักเรียนแผนการเรียน ฮาฟิซ-สามัญ เข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ณ โรงเรียนตะห์ฟิซอะห์มาดียะห์ ประเทศมาเลเซีย (Tahfiz Ahmadiah, Negeri Kedah, Malaysia ) เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์