โรงเรียนอิสมาอีลียะห์มูลนิธิ

รับสมัครครูภาษาอังกฤษ 1 อัตตราด่วน!!! รับสมัครครูภาษาอังกฤษสอนระดับชั้น ม.4-6 จำนวน 1 อัตตรา
คุณสมบัติ
1. มีความสามารถด้านการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
2.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
3.มีความคิดสร้างสรรค์และความรับผิดชอบสูง 4.มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือ
ประสบการณ์ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)


สามารถสอบถามได้นะครับ
โรงเรียนอิสมาอีลียะห์มูลนิธิ
โทร 0 752 89642
สายตรงผู้บริหาร 080 5389601