โรงเรียนอิสมาอีลียะห์มูลนิธิ

น้อง ๆ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ มาช่วยรับรายงานตัวนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2567Alhamdulillah 
18.04.67 น้อง ๆ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ จากสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 3 คน มาช่วยรับรายงานตัวนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2567
19.04.67 ผู้อำนวยการให้การต้อนรับ น้อง ๆ อย่างเป็นทางการ ด้วยความอบอุ่น เป็นกันเอง