โรงเรียนอิสมาอีลียะห์มูลนิธิ

เรามีนัดกันอีก 2 วันนะครับ ชาวอิสมาฯ

เรามีนัดกันอีก 2 วันนะครับ ชาวอิสมาฯ
18-19 เมษายน 2567
รายงานตัวนักเรียนใหม่ทุกระดับชั้น
ท่านที่ยังไม่สมัคร...อย่า...รอช้า
สถานศึกษาของทุกคน
สถานศึกษาเพื่อทุกคน
"จงศึกษาหาความรู้เพื่อความพึงพอใจของอัลลอฮฺ"