โรงเรียนอิสมาอีลียะห์มูลนิธิ

ประกาศๆในเร็วนี้ทางโรงเรียนจะมีการปรับใช้ Email Microsoft for education

ประกาศๆในเร็วนี้ทางโรงเรียนจะมีการปรับใช้
 Email Microsoft for education อย่างเต็มรูปแบบตามหลักโครงสร้าง IT MODEL 
หลังจากนี้โรงเรียนจะเริ่มใช้ email ในทุกๆ แพลตฟอร์มของโรงเรียน ไม่ว่าจะระบบสารสนเทศสำหรับนักเรียนและคุณครูเพื่อให้ทุกระบบของโรงเรียนเป็นแบบแผนเดียวกัน และขอความร่วมมือในการสมัคร Email ของโรงเรียน ด้วย หากไม่สมัครจะไม่สามารถเข้าระบบสารสนเทศของโรงเรียนได้ในบางระบบ

หมายเหตุ : ภายในปีการศึกษาหน้าทางโรงเรียน จะเริ่มใช้ ISMA Passport (Isma passport คือคลังข้อมูลการเข้าระบบของครูและนักเรียน โดยใช้ passport  เดียวกันสามารถเข้าได้ทุกระบบของโรงเรียน ยกเว้น ระบบ Regis ที่เป็นของสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน)

สมัครได้ที่ : https://tinyurl.com/Microsoft-register1
วิธีการสมัคร : https://www.isma.ac.th/datas/download/6501710b482b3.pdf