โรงเรียนอิสมาอีลียะห์มูลนิธิ

ร่วมพิธีลงนาม MOU ความร่วมมือด้านการศึกษากับMuhammadiyah Jakarta


เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอิสมาอีลียะห์มูลนิธิ นายวีระ เจริญฤทธิ์ เป็นตัวแทนโรงเรียนร่วมพิธีลงนาม MOU ความร่วมมือด้านการศึกษา กับมหาวิทยาลัย Muhammadiyah Jakarta ประเทศอินโดนีเซีย (UMJ )