โรงเรียนอิสมาอีลียะห์มูลนิธิ

โรงเรียนอิสมาอีลียะห์มูลนิธิ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) กับ คณะวิทยากรอิสลามมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

โรงเรียนอิสมาอีลียะห์มูลนิธิ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) กับ คณะวิทยาการอิสลามมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาภาษาอาหรับฯ โดยใช้กลยุทธ์ CoSMeDISS...ขอให้พระองค์อัลลอฮฺทรงให้เกิดความง่ายดาย และบรรลุวัตถุประสงค์ของ MoU นี้ด้วยเถิด อามีน