โรงเรียนอิสมาอีลียะห์มูลนิธิ

เปิดช่องทางการติดต่อ และ บริการฝากประชาสัมพันธ์ด้านการศึกษา

เปิดช่องทางการติดต่อ และ บริการฝากประชาสัมพันธ์ด้านการศึกษา
เช่น ทุนการศึกษา กิจกรรมประกวดรางวัลต่างๆ
และฝากประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมต่างๆ
โดยสามารถส่งข้อมูลรายล่ะเอียดต่างๆเข้ามาที่ Email : pr@isma.ac.th