โรงเรียนอิสมาอีลียะห์มูลนิธิ

กิจกรรมกีฬาสี 2566

ขอเชิญนักเรียน ผู้ปกครอง เข้าร่วมงานกีฬาสีภายใน

"อิสมาเกมส์" ประจำปี 2566 วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอิสมาอีลียะห์มูลนิธิ

-------------------------
รายละเอียดเพิ่มเติม : โรงเรียนอิสมาอีลียะห์มูลนิธิ โทร. 075-289-642  อีเมล์ isma.ac.th@gmail.com | www.isma.ac.th 
-------------------------
ผู้เผยแพร่ : ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร  และ ฝ่ายโสตทัศนศึกษา โรงเรียนอิสมาอีลียะห์มูลนิธิ
-------------------------
#ที่นี่_อิสมา
#ที่นี่อิสมา
#สาระน่ารู้ 
#สาระน่ารู้กับอิสมา
#รอบรั้วอิสมา
#โรงเรียนอิสมาอีลียะห์มูลนิธิ
#อิสมา
#ตรัง #จังหวัดตรัง #สุโสะ