โรงเรียนอิสมาอีลียะห์มูลนิธิ

การนอนเยอะในช่วงกลางวันของเดือนรอมฎอนถือว่าใช้ได้ไหม

การนอนเยอะในช่วงกลางวันของเดือนรอมฎอนถือว่าใช้ได้ไหม

Q :
 ในเดือนรอมฎอนนั้น หากว่าหลังจากที่เรารับประทานอาหารสะหูรและละหมาดศุบหฺเสร็จ เรานอนยาวถึงเวลาละหมาดซุฮรฺ เมื่อละหมาดซุฮรฺเสร็จก็นอนต่อจนถึงอัศรฺก็ตื่นละหมาด แล้วหลังจากนั้นนอนต่อถึงมัฆริบ กระทำเช่นนี้การถือศีลอดของเราถือว่าใช้ได้ไหม?

A : นอนเยอะในช่วงกลางวันของเดือนรอมฎอน คำตอบการถือศีลอด : การถือศีลอดในกรณีนี้ถือว่าใช้ได้ แต่การที่คนเรานอนตลอดทั้งวันนั้นถือเป็นความบกพร่องประการหนึ่ง ซึ่งเป็นสมควรอย่างยิ่งที่มุสลิมจะกระทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองให้ มากๆ ไม่ว่าจะเป็นการอ่านอัลกุรอาน หรือ การศึกษาหาความรู้ เป็นต้น

(ฟัตวาคณะกรรมการถาวรเพื่อการวิจัยทางวิชาการและชี้ขาดปัญหาศาสนา ซาอุฯ เล่ม 1 หน้า 129)